Внимание: Ако вече сте посещавали студио Мандала или Амара има много голяма вероятност да имате вече създаден порфил в нашата система. Моля отидете на кликни за активация в зеленото поле и използвайте вашия имейл или телефонен номер за активация. Ако ви даде, че имейлът не съществува, пробвайте с телефонен номер и обратното. Ако и двете не съществуват или не сте посещавали студиата, моля идете на кликни за регистрация в сивото поле и си създайте нов профил.
Не съм посещавал/а клуба и нямам профил
ИЛИ
Посещавал/а съм клуба, но нямам профил
Посещавал съм клуба и имам регистриран профил